Střední Chorvatsko

Ticho a relaxace na venkově

Vnitrozemské Chorvatsko je oázou klidu, kde mírné kopce skrývají staré lesy, vinohrady a řeky Sávu, Drávu a Muru, které skýtají

osvěžení v letních vedrech.

 

Tento region, který se rozkládá na sever a severozápad od chorvatského hlavního města, skrývá řadu středověkých měst, jako

jsou Koprivnica nebo Varaždín, venkovské zámky jako je Trakošćan, a lázně s termální vodou, které jsou ideální destinací, když

potřebuje obnovit energii a životní elán.

PLNÉ ŽIVOTA

Kam jít

1
POI image

Kalnik

Kalnik se nachází na pomezí oblastí Zagorje, Prigorje a Podravina, asi 80 km od Záhřebu. Na návštěvníky zde čekají malebné lesy, naučná stezka a zříceniny dvou hradů.

2
POI image

Lonjsko polje

Sáva při své cestě z Alp a Dinárské horské soustavy vydatně zaplavuje louky a lesy Lonjského polje, přičemž vytváří vynikající podmínky pro život ptáků a tření ryb. Jedná se o území, na němž se nevšedně doplňují nedotčená příroda a tradiční architektura.

3
POI image

Medvednica

Toto lesnaté pohoří nad Záhřebem skýtá kilometry stezek a lyžařské centrum na kopci Sljeme. Mezi atrakce Medvednice patří také jeskyně: nejzajímavější z nich je Veternica se svými průrvami, vodopády a krasovými útvary.

4
POI image

Muzeum Stará vesnice v Kumrovci

Tento zajímavý skanzen zachovalých venkovských stavení postavených koncem 19. a začátkem 20. století. Zobrazuje tehdejší život v okolí řeky Sutly a témata jako jsou zagorské svatby, tkaní, hrnčířství či výroba konopí a pečení chleba. 

5
POI image

Daruvar – oáza wellnessu

Kromě známých lázní Daruvar pěstuje imidž zeleného města; zdobí ho květinové zahrady a staleté stromy, zděděná i získaná hodnota a krása.

6
POI image

Ekomuzeum Mura

Ekomuzeum Mura nabízí mozaiku biologické rozmanitosti pod ochranou UNESCO a krajinné a kulturní zajímavosti, tradiční moudrosti, které střeží pohostinní starousedlíci a etnologicky zabarvené tradiční přehlídky.

7
POI image

Ludbreg – Centrum světa

Je pravdou, že se mnohá světová města nacházejí na koncentračních kruzích, jejichž střed je právě v Ludbregu.

8
POI image

Marija Bistrica

Marija Bistrica je největším mariánským poutním místem v Chorvatsku, umístěná v Chorvatském záhoří, vzdálená asi 30 km od Záhřebu.

9
POI image

Međimurje

Říká se mu i Zahrada Chorvatska, zeleň jeho kopců a nížin přerušuje modř menších jezer a dvou velikých umělých jezer...

10
POI image

Muzeum krapinských neandertálců

Jedinečné Muzeum krapinských neandertálců bylo otevřeno v roce 2010 a nachází se v blízkosti jednoho z největších paleontologických nalezišť v Evropě. Jedná se o expozici zasvěcenou neandrtálcům a dějinám Země od jejího zrodu do moderní doby.

11
POI image

Pevnost v Sisaku

Tato dobře zachovalá středověká pevnost je zajímavou připomínkou bouřlivých časů, jejíž přitažlivost nespočívá jen v samotném vzhledu, ale také v umístění mezi loukami na březích Kupy a Sávy. 

12
POI image

Samobor – Ráj gurmánů

Samobor, kromě oslav Masopustu, proslul také mezi gurmány díky lahodným krémovým řezům zvaným „kremšnite“.

13
POI image

Staré římské město Andautonia

Staré římské město Andautonia leželo na území dnešní vesnice Ščitarjeva, mezi Záhřebem a Velikou Goricí. Kdysi to bylo obchodní, hospodářské a kulturní centrum na římské státní cestě

14
POI image

Varaždin

Varaždin je centrem a sídlem Varaždinské župy. Velmi rozmanité a bohaté kulturní dědictví připadá prošlým časům a vládcům. To je město muzeum, město výstav, módy, město školáků a studentů, město moderního života.

15
POI image

Veliki Tabor

Nachází se v obci Desinić v kraji Hrvatsko zagorje.  S hradem „Veliki Tabor“ je spojena jedna z nejznámějších chorvatských pověstí. Je to příběh o lásce Veroniky Desinićové a Bedřicha (Fridricha) pána z Celje, která má nešťastný konec.

16
POI image

Zámek Trakošćan

Zámek Trakošćan je nepochybně jedním z nejkrásnějších zámků v Chorvatsku a určitě tím nejromantičtějším.