Vinkovci - Sídlo Šokadije

Vinkovci - Sídlo Šokadije

Ve Slavonii, východní části panonsko-podunajského Chorvatska, na severním okraji Bosutské nížiny, stojí největší město jihovýchodní Slavonie a západního Srijemu, někdejší velmi důležité středisko vojenské krajiny a šokacká metropole, město Vinkovci. Je to město s bohatými dějinami, kulturou, architekturou, folklórem, tradicí, zvyky a obyčeji.
Staré městské jádro a větší část města se nalézají na levém břehu řeky Bosutu.  Díky své příhodné zeměpisné a dopravní poloze a také reliéfním, klimatickým a hydrografickým podmínkám byla tato oblast odedávna lákavým místem pro osídlení. Kontinuita v osidlování, které trvá již více než 7000 let, je vzácností i v evropském měřítku. 

Vinkovci jsou známé díky svým «Podzimům ve Vinkovcích», největší folklorní přehlídce v této části Evropy, která se koná již asi čtyřicet let. Je to přehlídka původního chorvatského folklóru, které se účastní skupiny lidové tvořívosti z různých částí Chorvatska, chorvatští krajané, ale také zahraniční soubory z Evropy a Ameriky.Ve vinkovské oblasti má dlouhou tradici lovecká turistika. V lovišti na rozloze 40.000 hektarů lesa kolem břehů řeky Spačvy žije rozmanitá divoká zvěř. Nedaleko města jsou lovné revíry "Kunjevci", "Spačva" a "Merolino".   Rozvinutý je i sportovní lov ryb v řekách Bosut, Spačva, Studva a zdejší osobitostí jsou pravidelné soutěže ve vaření rybího paprikáše. 

Kontakt

Slavonia
Vinkovci