Festival Tobogan

Festival Tobogan

to
Rijeka
Ideja je festivala Tobogan u podnaslovu „aktivne ferije za djecu“ – da ljetni praznici u gradu postanu nešto sasvim drugačije od užarenog asfalta i dosadnog praznog grada. Tobogan radimo s djecom, ne samo za njih.