Lebić – kišni vjetar

Lebić – kišni vjetar

Jugozapadni vjetar koji na hrvatskoj obali puše nakon juga. Vrlo je opasan za nautičare jer se može iznenada pojaviti i sposoban je razviti olujnu snagu. Diljem Jadrana lokalni ljudi za njega imaju različita imena: lebićada, lebićoda (Hvar), lebicoada (Vrgada), libićada, garbin, garbinada, garbinoda (Vis), uštrijada (Selca), japrk, afrik, donjak...

 

Lebić je i oznaka za stranu svijeta (jugozapad). Javlja se kada područje niskoga atmosferskog tlaka koje prouzrokuje jugo odmiče prema istoku i sjeveroistoku. Po lebiću se ne preporučuje plovidba jer se njegovi valovi iz jugozapadnog smjera križaju s valovima od juga iz jugoistočnog smjera, što često zna biti vrlo opasno, pogotovo na maloj udaljenosti od obale, jer takvi ukrižani valovi stvaraju kaotično more. Tijekom lebića treba izbjegavati luke i uvale otvorene jugozapadu i zapadu.