Pulenat – vjetar od velikih valova

Pulenat – vjetar od velikih valova

Zapadni vjetar koji se ne javlja često, ali kada se pojavi, pune su ga vijesti jer sa sobom donosi obilnu kišu i silinu. Učestaliji je na sjevernom dijelu Jadrana. Nastaje kada jugozapadni lebić mijenja smjer prema sjeverozapadu i tramontani. Poput lebića, koji obično nasljeđuje, stvara neugodne valove, a na lokalnim područjima često izaziva i nevere.

 

Nautičarima se ne preporučuje plovidba za vrijeme njegova trajanja, a vrijede isti savjeti kao i za lebić. Treba izbjegavati luke otvorene zapadu, a ako se ipak zateknete u njima za vrijeme pulenta, vežite brod na sigurniju udaljenost, a nije loše pripremiti i sidro za oluju. Zbog svoje snage ovaj je vjetar opasan poput bure.