Thalassotherapia Crikvenica

Thalassotherapia Crikvenica

Thalassotherapia Crikvenica – specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju specijalizirana je za liječenje i rehabilitaciju bolesti dišnih organa i reumatizma. Položaj Thalassotherapije na moru, obilje sunčanih sati i povoljna zračna strujanja stvaraju idealne uvjete za talasoterapijsko liječenje. Liječnici specijalisti iz područja fizikalne medicine i rehabilitacije, pulmologije, interne medicine, otorinolaringologije, pedijatrije, alergologije i baromedicine u optimalnom omjeru spajaju povoljnu klimu sa suvremenim medicinskim metodama i opremom, zbog čega se postižu izvrsni rezultati u liječenju bolesti dišnih organa i organa za kretanje.

Kontakt

Gajevo šetalište 21
Crikvenica
51260
Kvarner