Centrum pamięci „Nikola Tesla” w Smiljanie

Centrum pamięci „Nikola Tesla” w Smiljanie

Nikola Tesla, naukowiec i innowator w obszarze elektryczności, urodził się w Smiljanie i tu spędził młodość. Nowocześnie urządzone muzeum znajduje się w jego domu rodzinnym, a pobliski park tematyczny to prezentacja jego naukowej drogi.

Obraz, słowo i dźwięk przedstawia drogę życiową i geniusz wielkiego wynalazcy. Przy pomocy współczesnej technologii odwiedzający mogą zwiedzić życie Tesli i czasy, w których żył. W potoku, który płynie przez dom ustawiona została turbina Tesli, a między dwiema platformami pływa makieta zrobotyzowanego statku jako prezentacja bezprzewodowego sterowania przy pomocy fal radiowych. Również w ciekawy sposób zaprezentowano ponad 900 patentów Tesli.