Medieval Summer Festival RABSKA FJERA

Medieval Summer Festival RABSKA FJERA

to
Rab

Na sviatky troch svätcov, Sv. Jakuba, sv. Antona a sv. Krištofa sa Rab vracia ďaleko do svojej stredovekej minulosti. Súťaže v starodávnych rytierskych hrách sa predvádzajú na veľkolepom Turnaji rabských lukostrelcov, kde rytieri súťažia a bojujú o cenu, ktorú im už tradične slávnostne odovzdáva rabské knieža. O dobrú náladu sa starajú hudobníci, zástavníci a všetci účastníci, oblečení do stredovekých kostýmov, ktorí sa môžu pridať k veľkému sprievodu v uliciach mesta. Rabskými hodmi Rabania oživujú spomienky na niekdajší vzhľad ich mesta, keď oslavovalo svoju slobodu a samosprávu – municípium.