Dinara

Dinara

Najvyššie pohorie v Chorvátsku

Dinara je jedným z najzaujímavejších pohorí. Jej niekoľko sto metrov vysoká juhozápadná stena svojou veľkosťou udivuje a priťahuje pohľady každého, kto ju pozoruje z úpätia, a jedinečnú krásu jej zabezpečujú aj bohaté lúky s kvetmi a lesy. V zimnom období, až do neskorej jari sa vrcholy pohoria Dinara  belejú od snehu, a počas sivých dní sa ani nevidia, lebo nebo s oblakmi ich schová do svojej hrude. Vrchol tohto kamenisto – trávnatého pohoria je najvyšším bodom v Chorvátsku, miesto, kde sa  chorvátska zem dotýka neba.

 

Názov  Dinara zahŕňa viac rôznych výrazov. Dinara v užšom slova zmysle je pohorie východne od mesta Knin a severne od  Peručkog jazera. V širšom zmysle je Dinara 84 kilometrov dlhý masív, ktorý okrem Dinare nad Kninom zahŕňa aj pohoria Troglav a Kamešnica. Je známe, že podľa pohoria Dinara je pomenovaný celý horský priestor od slovinských Álp do  Prokletija v Albánsku.

Dinara, Badanj
Alan Čaplar

Kráľovské mesto Knin je najväčšou obcou na úpätí pohoria Dinara, a zároveň je hlavným východiskovým bodom pre výstupy. Jediná cesta, ktorá stúpa až ku hrudi pohoria začína z obce Guge, ktorá je predmestím Kninu. Cesta je kľukatá a prašná, a na niektorých miestach strmá. Cesta od Suvog polja pokračuje ako niekoľko poľných ciest, po ktorých sa ďalej môže ísť iba terénnymi autami, alebo horskou chôdzou. Kto chce ísť pešo na Dinaru, môže ísť ďalej do horskej chaty Brezovac, a odtiaľ sa do vrcholu príde za ďalšie dve a pol hodiny výstupu. Môže sa začať aj z dediny  Glavaš pri Kijeve, no pre tento výstup treba 5 hodín. Nad dedinou Glavaš je malebná pevnosť, a na polovici cesty do vrcholu horská chata Martinova košara, zriadená v bývalom letnom pastierskom prístrešku.

 

Vrchol pohoria Dinara sa skladá z dvoch rovnako vysokých hláv, vzdialených od seba päťdesiat metrov. Jedna z nich je označená bielym geodetickým stĺpom, a na druhej stojí päť metrov vysoký kovový kríž. Skutočnosť, že je nejaký vrchol najvyšší – a vrchol Dinara (1831 m) je najvyšší v Chorvátsku- sľubuje dobrý výhľad na všetky strany. S Dinare sa výnimočne dobre vidí jazero Peruča, ako aj obydlia, ktoré sa znižujú k jazeru a štátnu cestu od mesta Knin do Splita. Pozornosť aj tak pútajú pohoria Svilaja, Promina a Troglav, prví susedia pohoria Dinara.

Cetina
Alan Čaplar

Aj keď je Dinara typické krasové pohorie s nedostatkom vody, pod ním je pomerne veľa vody – pri Knine žblnkocú Krčić a Krka, a v obci Cetina sa vynára rieka s istým menom, ktorá napĺňa vodou jazero Peruča, najväčšiu sladkovodnú nádrž v Chorvátsku. Pri osade Kovačić, dnes predmestia Kninu,  pri skale vysokej 22 metrov padá malebný vodopád rieky Krčić, Topoljski buk. Keď  po topení snehu rieka Krčić bujnie, vodopád celý prská a voda, ktorá tečie v silnom prúde vytvára ohlušujúci hluk. V hornej časti rieka Krčić vytvára malebný kaňon, a práve tu, pri obci Kovačić kaňon zaniká, a vodu rieky  Krčić čoskoro potom »prehltne« rieka Krka.

 

Priamo pod pohorím Dinara, v obci Cetina pramení aj rieka Cetina. Tu sa tiež nachádza starochorvátsky kostol Sv.Spasa, jedna z najstarších a najlepšie zachovaných pamiatok ranej chorvátskej architektúry. Je to jednoloďová stavba s trojapsidovou svätyňou vo tvare trojlístku vpredu s  masívnou zvonicou, postavená v 9. storočí. V priestore okolo kostola je cintorín s viac ako 1100 hrobmi, nad ktorými sú väčšinou postavené náhrobné kamene stečci, a  je ich viac ako 800. Veľké kamene, pod ktorými sú kosti hrdinov sa považujú kvôli početnosti, ale aj kvôli veľkosti za jednu z  najhodnotnejších archeologických lokalít so starochorvátskymi náleziskami.

Dinara
Alan Čaplar

Navštíviť pohorie Dinara a chrániť jeho krásy, ako aj prenášať skúsenosti a prezentovať ho, najvyššie chorvátske pohorie treba určite premeniť na skutočný symbol. Dinara to zasluhuje nie iba vďaka svojej výške, ale aj kvôli kráse krajiny a šírke výhľadu.