Papuk

Papuk

Horský poklad v rovinatom Slavónsku

Keď sa hovorí o Slavónsku, ten priestor sa pravidelne predstavuje ako priestranný rovinatý kraj. Taký výsledný zjednodušený obraz Slavónska „kazí“ veniec lesnatých pohorí, ktorý ako obrovská prírodná podkova obkolesuje plodnú kotlinu Požega – Zlatú dolinu. Je pravda, že na slavónskych pohoriach nie sú veľkolepé skaly a špicaté horské vrcholy, no práve preto tu do popredia vystupuje bohatstvo ďaleko známych slavónskych lesov. Slavónske pohoria teda majú čím  potešiť zvedavcov.

Papuk, Jankovac
Alan Čaplar

Vrcholy Papuku za čias Panónskeho mora vyčnievali nad jeho hladinou ako ostrovy, a dodnes sú na časti pohoria vidieť  dôležité svedectvá o geologickej minulosti týchto krajov -  ich skaly a fosílie v nich svedčia o búrlivých geologických premenách počas minulosti Zeme ako nikde inde v Chorvátsku. No aj tak, hlavnými geologickými znakmi Papuku nie sú ostré skaly, ale je to pokojná príroda. Netreba zabudnúť, že Papuk je jednou z najzachovalejších oblastí v Chorvátsku, a jeho svahy a chodníky sú pokojným útočiskom pre všetkých, ktorí prišli za kľudom a oddychom do pravekej prírody. Idylická dolina Jankovac, najkrajšie miesto v slavónskom pohorí  je pravým horským fenoménom.


Jankovac v Papuku je strediskom zhromažďovania, priateľstva a hry. V jankovackej doline sa na malom priestore nachádzajú krásne lúky, dve umelé jazerá, silný horský prameň a nad ním skala s dvoma zaujímavými jaskyňami, a pod dolinou skala s 30 metrov vysokým vodopádom. Celá dolina bola pomenovaná podľa vočinského šľachtica Josipa pl. Jankovića, ktorý opustil bohatý život vo Viedni, a priťahovaný láskou k divočine sa presťahoval do zalesnených kútov Papuku.

Jankovac
Alan Čaplar

Jankovac je najlepšie spoznať prechádzkou v chládku storočného bukového lesa. Náučný chodník Grofova staza začína pri horskej chate,  vedie popri jazerách, a potom ľahkým stúpaním cez les k dnešnému prameňu potoka Jankovac. Nad prameňom sú dve jaskyne – jedna bola niekdajší úkryt papukského zbojníka Maksima Bojanića, a druhá je miestom posledného odpočinku grófa Jankovića. Ľahkým krokom po Grofovej stazi rýchlo prídete do cintorínu „staklarsko groblje“, miesta, kde sú pochovaní prví obyvatelia jankovčkej doliny – sklenári, ktorí sa sem prisťahovali koncom 18. storočia z oblasti dnešného Rakúska. Určite stojí za to prejsť sa aj do jankovackého vodopádu Skakavca, najväčšieho vodopádu v celom Slavónsku. Tisícky rokov voda prskajúca na vápencové skaly tvarovala impozantnú travertínovú bariéru. Veľkosť a sila vodopádu sa menia v závislosti od množstva vody. Vody potoka Jankovac sa stretávajú na podnoží vodopádu s vodami potoka Kovačica a spolu hlučne strmhlavo padajú skalnatým kaňonom a potom tečú ďalej na sever.

Jankovac
Alan Čaplar

Do Jankovca sa môže prísť z dvoch smerov. Hlavným je vstup do Parku prírody Papuk z južnej strany v obci Velika, kde sa nachádza informačné centrum pre návštevníkov. V bezprostrednej blízkosti centra, vedľa kostola sv. Augustin sa nachádzajú termálne pramene – Veličke toplice, z ktorých do  Papuku vedie niekoľko označených horských chodníkov. Z druhej, severnej strany sa do Jankovaca môže prísť cestou zo  Slatinského Drenovca. Výletníci, ktorých zaujíma turistika, majú k dispozícii mnohé príjemné turistické chodníky, z ktorých stojí za to spomenúť chodník cez skalnatý vrch Lapjak a cestu cez Duboku, dolinu potoka Dubočanka.