Stredný Velebit - Dabarski kukovi

Stredný Velebit - Dabarski kukovi

Kamenné ale srdečné srdce Velebitu

V reliéfe 143 kilometrov dlhého velebitského masívu výnimočné miesto zaberajú Dabarski kukovi v blízkosti  Baških Oštarija. Je to rad ostrých skalnatých vrcholov, ktoré sa ako obrovská stena vynárajúc sa zo zelených dabarských lesov a trávnatých lúk vytiahli rovnobežne s jadranským pobrežím.  V tomto prerušovanom rade sa najviac vynímajú Bačić kuk, Kukaline, Butinovača, Kiza, Grabar a Ljubičko brdo. Pozdĺž ich severovýchodného úpätia sa nachádza rad priestranných vápencových údolí, medzi ktorými sú tri najväčšie známe pod menom dabri (Crni, Ravni a Došen dabar) a dulibe (Bačić duliba a Crna duliba). Dabar a duliba sú staré slovanské názvy pre hlboké lesné údolia.

Velebit, Vrh Kize
Alan Čaplar

Pozdĺžna prehliadka pohoria Dabarski kukovi po hrebeni predstavuje skoro nemožný turistický výkon, aj keď je na väčšej časti hrebeňa pohoria Dabarski kukovi turistické značenie. Avšak, pre pozdĺžnu prehliadku sú potrebné horolezecké zručnosti, a kvôli členitému hrebeňu nie je na mnohých miestach prechod možný.

 

Bez ohľadu na to, Dabarski kukovi sú veľmi dobre prístupné vďaka chodníkom, ktoré umožňujú ľahký a príjemný prístup z Baških Oštarija pod pohorie Dabarski kukovi a výstup k nemu. Z severovýchodnej strany pohoria sa tiahne krásny lesný chodník do Crni a Ravni dabar. Druhú, ešte ľahšiu možnosť prístupu z Baške Oštarije do Ravni dabar predstavuje chodník  Premužićeva staza, ktorý sa tiahne od Zavižanu do Oštarije. Veľmi významným bodom pre návštevu pohoria Dabarski kukovi a údolia je horská chata v údolí Ravni dabar.

 

Strediskom horskej turistiky a hlavný východiskový bod na Velebite je Baške Ostarije. Je to horská osada na dôležitom velebitskom priesmyku medzi mestami  Gospić a  Karlobag.  Na vlastnom oštarijskom  priesmyku sa nachádza kamenný pomník v tvare kocky, postavený v roku 1846 pri príležitosti dokončenia tejto dôležitej velebitskej cesty. Je odtiaľ krásny výhľad na more, no miesto je vystavené silnému vetru –bura, tak je tam urobený krátky tunel. Pomník je známy pod menom kubus. Na Baškim Oštarijama sa nachádzajú dve horské chaty, ako aj viac objektov, v ktorých je možné ubytovať sa.

Velebit
Alan Čaplar

Označené horské chodníky umožňujú zaujímavé výstupy z  Baških Oštarija na desiatku vrchov v okolí. Najlepšie výhľady ponúka vrchol Veliki Sadikovac (1286 m), ktorý je orientovaný na stranu oblasti Lika. Z Baških Oštarija sa do vrcholu môžete dostať za hodinu a pol výstupu. Ljubičko brdo (1320 m) sa vidí z Oštarija ako široká trávnatá lúka, ktorá končí pod skalami. Z vrcholu sa otvára široký výhľad, jeden z najkrajších na celom Velebite, ktorý zároveň zachytáva vrcholy južného Velebitu, more, Liku, Dabarske kukove a oštarijsko pole. Celý výstup trvá dve hodiny. Najmalebnejším vrcholom pohoria Dabarski kukovi je Kiza (1274 m) na vápencovom hrebeni, kde sa prepletajú mnohé zvislé a šikmé úbočia rôznych tvarov. Aj keď vrchol nie je výrazne vysoký, vďaka výnimočnej polohe je  Kize veľmi vďačnou vyhliadkou. Z  Baških Oštarija sa na vrchol dá dostať za hodinu a pol. Výstup na Bačić kuk (1304 m), najvýznamnejší v rámci pohoria Dabarski kukovi začína v  Bačić dulibi, tak isto ako aj výstup na trávnaté Budakovo brdo (1317 m). V blízkosti sa nachádza stanovište endemickej velebitskej Degenie.

 

Ak prídete do pohoria  Dabarski kukovi s otvoreným srdcom, a ak budete mať šťastie s krásnym počasím a ďalekými výhľadmi, objavíte ešte mnoho zaujímavostí, ktoré stoja za to, aby ste sa im čudovali a obdivovali ich, a na návštevu pohoria Dabarski kukovi vám zostanú príjemné a nezabudnuteľné spomienky.