Dinara

Dinara

Det högsta berget i Kroatien

Dinara är ett av de mest intressanta kroatiska bergen. Dess hundratals meter höga sydvästra sida drar blickarna till sig underifrån och hänför med sin storlek, och dess skönhet blir samtidigt ännu större genom rika blomsterängar och skogar. På vintern och under en stor del av våren är Dinaras toppar vita av snö, och under mulna dagar syns de inte alls när himlen gömmer dem i barmen. Toppen av detta steniga och gräsbevuxna berg är den högsta punkten i Kroatien, den plats där kroatisk mark rör vid himlen.

 

Namnet Dinara används som beteckning för flera olika begrepp. Dinara i snäv mening anses vara berget öster om staden Knin och norr om sjön Peručko jezero. I vidare mening är Dinara ett 84 kilometer långt massiv som, förutom Dinara ovanför Knin, också omfattar bergen Troglav och Kamešnica. Det är känt att berget Dinara har givit namnet till hela bergsområdet från Sloveniens Alper till Prokletije i Albanien.

Dinara, Badanj
Alan Čaplar

Kungastaden Knin är den största orten vid foten av Dinara såväl som huvudstartpunkten för vandringen upp. Den enda vägen som för högt upp i bergets barm börjar i orten Guge, en förort till Knin. Vägen är krokig och dammig och på några ställen brant. Den fortsätter sedan från platån Suvo polje i form av några grusvägar som man bara kan ta sig fram på med terrängbil eller till fots. De som önskar fortsätta till fots kan också göra det från vandrarhemmet Brezovac, och vandringen till Dinaras topp tar då ytterligare två och en halv timme. Man kan också ge sig av från byn Glavaš vid Kijevo, men då tar rutten fem timmar. Ovanför byn Glavaš befinner sig en pittoresk gammal fästning och på halva vägen till toppen befinner sig vandrarstugan Martinova košara, som en gång var en sommarbostad för herdar.

 

Dinaras topp har två nästan lika höga huvuden, cirka femtio meter från varandra. Ett av dem är markerat med en vit geodetisk stång, och på det andra står det ett fem meter högt metallkors. Själva det faktum att någon topp är den högsta – och toppen på Dinara (1831 m) är den högsta i Kroatien – lovar god utsikt åt alla håll. Från Dinara har man en särskilt vacker utblick över sjön Peruča och orterna som ligger längs sjön och landsvägen från Knin mot Split. Det är dock bergen Svilaja, Promina och Troglav, Dinaras närmaste grannar, som på ett särskilt sätt drar blicken till sig.

Cetina
Alan Čaplar

Trots att Dinara är ett typiskt karstberg med brist på vatten finns det under berget relativt mycket vatten - vid Knin porlar Krčić och Krka och i byn Cetina föds floden med samma namn, en flod som fyller sjön Peruča, den största färskvattenreservoaren i Kroatien. I närheten av den lilla byn Kovačić, som idag är en förort till Knin, befinner sig floden Krčićs pittoreska vattenfall Topoljski buk, där vattnet faller från en 22 meter hög klippa. När snön smälter bort och Krčić sväller av vatten, flödar hela vattenfallet med förnyad kraft och störtar ner med öronbedövande buller. I sitt övre lopp skapar Krčić en vacker kanjon, och just här vid Kovačić slutar kanjonen och Krčićs vatten ”slukas” snabbt av Krka.

 

Direkt under Dinara, i byn Cetina, har floden Cetina sin källa. Här befinner sig också den fornkroatiska kyrkan Crkva svetog Spasa (Heliga frälsningens kyrka), en av de äldsta och bäst bevarade minnesmärkena av tidig kroatisk sakral byggnadskonst. Byggnaden består av ett långhus, en tredelad absid och ett massivt klocktorn på framsidan, och den stammar från 800-talet. Runt kyrkan befinner sig kyrkogården med mer än 1100 gravar. Mer än 800 av dessa gravar har stećci, en särskild typ av medeltida gravstenar. Dessa stora stenar, under vilka benrester från forntida hjältar ligger, anses på grund av sitt antal och sin storlek vara en av de mest värdefulla arkeologiska fyndplatserna med fornkroatiska lämningar.

Dinara
Alan Čaplar

Genom att vandra på Dinara, genom att vara rädd om och skydda dess skönhetsvärden och dela sina upplevelser skulle man kunna förvandla detta berg till en verklig symbol. Dinara förtjänar det inte bara på grund av sin höjd, utan också för det undersköna landskapet och de vida utsikterna.