Boran - Dramadrottningen

Boran - Dramadrottningen

Boran är den aggressivaste vinden på Adriatiska havets östra kust. Med all rätt får denna vind de mest extrema epiteten eftersom den blåser upp plötsligt och omedelbart med stor kraft, alltid i stötar och från ett brett spektrum av riktningar: från norr, där den är släkt med vinden tramontana, från öster där den blåser från riktningar som är nära vinden jugos.

 

Varje lots har ett register över områden där boran blåser starkast, vilket man definitivt skulle hålla i åtanke vid segling. Men som tur är för båtfolk och särskilt för seglare visar boran, vars stötar på vintern kan uppnå ett maximum på 250 km/h (detta uppmättes i sundet Masleničko ždrilo), ett mildare ansikte på sommaren, som inte närmar sig extremerna.

 

Till skillnad från vinterns bora varar sommarens bora normalt inte längre än tre dagar, och för erfarna besättningar betyder detta snabb och adrenalinfylld sportsegling. Men oerfarna seglare bör vänta tills vindens kraft minskar. För båda, liksom för folk på motorbåtar, gäller dock den information och de råd som följer.

 

Om du seglar nära fastlandets kust och under bergskedjor bakom vilka det uppstår bora, tänk på att denna vind följer bergens form när den blåser nerför dem. Där det vid själva kusten finns en större bukt finns ovanför bukten alltid en trattformad terräng, dvs. en terräng som har formen av bokstaven V. Och just när boran blåser genom mitten, där två bergssluttningar möts, blir vinden starkast. När du stävar mot en sådan bukt från nordväst kommer vinden först att blåsa mot ena halvan av bogen, när du är framför bukten blåser det från sidan, och när du har passerat bukten blåser det mot ena halvan av aktern!

 

Från en sådan bukt breder boran nämligen ut sig i solfjäderform. Ju större bukten är, desto större är solfjädern av blåsande vind. Ju längre bort från kusten du är, desto jämnare blåsriktning får boran från kusten mot havet. Vågorna är då större, men jämnare. Ett sådant solfjäderformat blåsande, fastän något mindre tydligt, kan man också uppleva när man tror att man skyddas mot boran bakom den andra eller t.o.m. tredje raden av öar (Kornatiöarna, Hvar...). Så om det ovanför platsen där du tänkte ankra befinner sig en trattformad bukt är det säkert att boran på detta ställe blir starkare än där terrängen har en annan form. Under den andra och den tredje dagen av bora är vissa vatten exceptionellt svåra att segla på, och detta inte endast på grund av boran utan också på grund av havsströmmar som forsar mot vindens riktning, eller på grund av abrupta förändringar av havets djup.

Senj
Aleksandar Gospić

Havsområdet mellan öarna Krk och Rab blir särskilt hårt piskat av boran (staden Senjs bora tillhör de starkaste på Adriatiska havet), och detsamma gäller för områdena sydost om ön Ilovik, mot öarna Silba och Premuda där det på grund av boran och havsströmmarna i sundet uppstår stora vågor. Av samma skäl, men också på grund av att staden Senjs bora där stöter samman med boran från ön Pag, som tränger sig igenom sundet mellan fastlandet och sydost om ön Pags udde, är havet sydost om ön Silba också fullt av vågor, och där korsar vågorna också varandra. I det grunda vattnet i viken Pirovački zaljev och hela vägen till ön Vrgada är boran mycket stark, men där finns det inte några stora vågor, utan bara korta skummande vågor.

Šibeniks bora är så stark att den når långt ut på havet och pressar upp stora vågor vid den norra kusten av ön Vis och i dess kanal. Den så kallade vruljska boran är mycket farlig och våldsam vid kusterna av öarna Brač och Hvar samt i kanalen mellan dessa, och den blåser också i det stora havsområdet hela vägen till Split och söder om Makarska. Bora-vindarna från halvön Pelješac, kommunen Konavle och viken Boka kotorska är bara ytterligare några ”kändisar” som blåser från norra delen av Adriatiska havets kust och börjar i Triestebukten.

 

Boran har en regelbunden dag-och-natt rytm och blåser på grund av denna starkast från skymning till morgon. Då mojnar vinden lite, och blir sedan svagast ungefär från middagstiden tills två eller tre timmar senare. (Man säger: ”Boran går på lunch.”) Under denna korta tid hittar de som inte har lust att segla i stark vind och kraftiga vågor sin chans att förflytta sig till något bättre skydd eller bara byta miljö.

 

Det sägs att boran är en hälsosam vind eftersom den är uppfriskande och gör luften renare. Samtidigt tar den med sig vattendroppar från havet, som är ett rent desinfektionsmedel, och sprider dem över öarna, långt bort från kusterna. Saltet som stannar på betesmarkerna är dessutom ett av de egenheter som ger fårens kött och mjölk en särskild arom. Det är just på grund av boran som ön Pag har blivit berömd för sin ost och sina får, och detsamma gäller också för andra öar där man avlar får. Boran är också att tacka för en annan adriatisk delikatess, pršut, dvs. lufttorkad skinka som torkas i bora-vinden både i Dalmatien och i Istrien.